Vysvětlení pojmů

Systém Commander se skládá z těchto hlavních součástí:

1. Mobilní jednotka

Mobilní jednotka instalovaná do vozidla nebo například pracovního stroje získává pomocí senzorů (čidel) informace o stavu sledovaného vozidla. Variace čidel jsou velmi rozsáhlé; pro ilustraci jsou to čidla: náklonu, pohybu, prostorové, teploty, crash, spojení či rozpojení el. okruhu, hlukové a další. Druhým zdrojem informací pro uživatele mohou být data získaná prostřednictvím CAN bus sběrnice, pokud je jí vozidlo vybaveno. Z ní lze získat data o technickém stavu vozu, tj. například stav a pohyby paliva v nádrži, opotřebení brzdového obložení, nutnost výměny motorového oleje atd.

K těmto informacím jsou připojena další data z GPS (urření polohy s přesností až na 5m) a prostřednictvím komunikačního modulu jsou sítěmi GSM (eventuelně jinými datovými sítěmi) přenášena přes SMS nebo GPRS na centrální server.

Jednotka podporuje obousměrnou komunikaci včetně hlasového provozu.  

2. Aplikace

Aplikace na centrálním serveru shromažďuje data z jednotek a podle nastavených parametrů je zobrazuje uživatelům. Samotný server je umístěn v telekomunikačním centru vybaveném na základě nejnáročnějších standardů pro zabezpečení provozu. Tyto standardy například vyžadují instalaci automatického protipožárního systému nebo zálohování zdrojů el. energie pomocí diesel generátorů umožňujících provoz v případě výpadku energie i na několik dnů. Mimo vlastního zálohování dat jsou zálohovány i propojovací linky k poskytovatelům telekomunikačních služeb.

Důležitý je především bezpečný přenos dat mezi serverem a počítačem uživatele; pro jeho zabezpečení používáme stejné standardy jako bankovní domy pro aplikace internetového bankovnictví.

Ze svého počítače pak mají uživatelé, jejichž přístupová práva je možné na základě požadavků zákazníka různě modifikovat, dostupné aktuální informace o poloze, stavu a provozu sledovaných vozidel. Součástí aplikace pro logistické účely mohou být i rozsáhlé datové výstupy, např. pro automatickou tvorbu knihy jízd. Jejich forma je opět upravena dle požadavků zákazníka.