Historie Firmy

Společnost COMMANDER SYSTEMS s.r.o.byla založena na počátku roku 2005 českou investiční společností CE CAPITAL INVESTMENTS s.r.o. vlastněnou zahraničním partnerem. Tato britská kapitálová skupina má nejenom silné finanční zázemí, ale přináší i příslušné know-how, které firmě poskytuje prostor pro rychlou saturaci a implementaci služeb.

Vzniku firmy a jejích služeb předcházel zejména rozsáhlý průzkum trhu ČR a EU v průběhu roku 2004, kdy pozorováním jeho reakcí byly rozpoznány určité mezery a nedostatky v této oblasti, a také ve správný čas nalezení schopného týmu programátorů, který plně vyhovoval a realizoval konkrétní požadavky zakladatelů, čímž mohl vzniknout jedinečný elektronický nástroj pro správu vozového parku. Na tomto základě vznikl komplexní a globální systém produktů a služeb pro monitorování, ostrahu, řízení a logistiku u objektů, vozidel i osob.

 

Jednoznačným cílem je od počátku uspokojit i velmi specifické požadavky zákazníků, proto se i jednotlivé produkty liší svými standardy a doplňky (od prostého dozoru, přes bezpečnostní funkce až po sledování nadstandardních veličin) tak, aby pro firmy či jednotlivce bylo snadné vybrat si účelně výslednou službu dle vlastních potřeb a prostředků. Tento krok významě odlišuje Commander Systems ve svém oboru od konkurence a zvyšuje účinnost a využitelnost jednotlivých komponentů.

 

Systém Commander byl zhruba rok testován ve zkušebním provozu a jako celek byl poprvé uveden na náš trh, přičemž v těsném závěsu následuje vstup na další evropské trhy.

červenci roku 2005 byla založena pobočka Commander Systems na Slovensku, v září 2005 pak společnost dále expandovala a založila pobočku v Rumunsku.

 

Na počátku roku 2006 byly všechny pobočky propojeny novým systémem databáze a tak je zajištěn standard všech produktů a služeb Commander ve všech zemích na stejné úrovni.

Na druhé pololetí roku 2006 je postupně plánován vstup na trhy dalších zemí střední a východní Evropy.