Commander CAR

Obchodní společnost - případová studie

Obchodní společnost se zákazníky v České republice se rozhodla vybavit vozidla svých obchodních zástupců systémem Commander. Kromě možnosti kontroly využití firemních vozidel, byla jedním z důvodů instalace také optimalizace tras při návštěvách zákazníků a sledování jejich četnosti. Jedno vozidlo mohlo být používáno více řidiči, a proto byla požadována jejich identifikace.

Do 50 vozidel byla nainstalována jednotka Commander rozšířená o bezpečnostní čidla (náklonové, crash čidlo), tísňové tlačítko, sirénu, modul pro hlasovou komunikaci mezi PCO a vozidlem i modul pro identifikaci řidiče. Jelikož obchodní zástupci často vystupovali a nastupovali do vozidla, byl systém pro jejich větší pohodlí vybaven bezdotykovou identifikační kartou, kterou postačí mít jednoduše u sebe a systém rozpozná, že do vozidla vstoupil oprávněný uživatel. Na přání zákazníka byl vyveden výstup GPS pro PDA; řidiči pak mohli systém Commander využívat i pro navigaci. Společnost používala vlastní CRM systém a obchodní zástupci zaznamenávali údaje o návštěvě přímo do aplikace prostřednictvím PDA.

Pro příslušné managery byl zřízen uživatelský účet v aplikaci Commander a tak mohli prostřednictvím přístupu přes Internet odkudkoli sledovat práci svých podřízených; nastavena byla i funkce zaslání polohy požadovaného vozidla zakreslené na mapě prostřednictvím MMS přímo na mobilní telefon managera.

Spojením obou aplikací: výstupů ze systému Commander (knihy jízd) + CRM systému mohly být zefektivněny trasy obchodních zástupců, jejich čas i svěřené prostředky. Pro některé obchodní zástupce to sice znamenalo nemilé překvapení a museli přestat vykazovat „mrtvé duše“, společnost však díky zvýšené frekvenci jejich návštěv u skutečných zákazníků zvýšila svůj obrat.

Vzhledem k velkému počtu vozidel trápily management také náklady na pojistné a krytí škod způsobených vozidly. Na základě podkladů ze statistik systému Commander bylo možné identifikovat řidiče, kteří svou riskantní jízdou zvyšovali pravděpodobnost nehody a tyto zaměstnance patřičně proškolit a díky této aktivitě pak došlo ke snížení celkových nákladů. Při porovnání celkové slevy na pojistném, kterou po instalaci systému Commander společnost získala, byly náklady na provoz samotného systému zanedbatelnou položkou oproti úspoře nákladů a zvýšení obratu firmy.