Commander FLEET

Produkt FLEET je určen zejména velkým firmám a společnostem podnikajícím především v oboru logistiky a
stavebnictví.

 

Základní parametry:

·          příístup k systému přes webové rozhraní

·          online dohled pomocí GPS a GPRS technologií

·          zobrazení okamžité polohy a trasy na mapě ČR/Evropy

·          zobrazení historie pohybu (výstup: HTML, PDF, export do knihy jízd)

·          identifikace řidiče pomocí Dalas čipu

·          sledování nejrůznějších hodnot a stavů

1.        měření motohodin a reálné spotřeby paliva certifikovaným průtokoměrem

2.        p?ehled o stavu paliva - skokové zm?ny (tankování, krádeže paliva)

3.        sledování okamžité rychlosti, stavu nákladu, dodržování bezpeznostních přestávek

4.        průběžné sledování nákladu (kontejnery, apod.)

5.        přehled o vytíženosti stavebních strojů (chod druhého motoru, vyložení nákladu)

6.        upozornění na dosažení překročení určené lokality

·          všechny informace podrobně zobrazovány v uživatelském rozhraní s následným výstupem do knihy jízd. Naším úkolem je splnit všechna přání, která nám vy, zákazníci, sdělíte.

 

V případě zájmu o tento produkt a další informace o něm nás proto neváhejte kontaktovat v našem obchodním oddělení.

 

Hlavní přednosti:

·          Nízké nároky na provoz ze strany zákazníka – starost o běh systému plně v naší režii (není třeba žádný hardware ani software kromě internetového prohlížeče)

·          Dostupnost požadovaných údajů 24 hodin denně z jakéhokoli místa na Zemi + možnost přístupu více dispečerů najednou

·          Ochrana vašeho majetku i majetku vašich zákazníků – snížení nákladů na pokrytí škody v případě odcizení či zničení

·          Spojení bezpečnostních a logistických funkcí snižuje náklady na provoz – poplatky téměř kryty slevou na pojistném

·          Možnost vlastní konfigurace a nastavení dle potřeb zákazníka – výstupy vhodné pro přenos informací do vaší aplikace (např. SPZ Kniha jízd)

·          Atesty pro instalaci ve vozidlech – 8SD

·          Import výpisu z karet CCS, SCHELL, ARAL, atd…

 

 

Standardní záruky:

spolehlivost:

 

·          server umístěn na zabezpečeném místě, připojen ke dvěma operátorům

·          portálové řešení zabezpečené protokolem SSL

 

výstupy do:           

 

·          interface WEBový prohlížeč

·          PDA, mobilní telefon (MMS, SMS)

·          Soubory s p?íponou TXT, XLS, CSV, PDF

·          Export knihy jízd do programu autopark

 

 aktualizace v ceně produktu:

 

·          upgrade software

·          mapové podklady